Colegiul National Decebal - Deva

Colegiul National Decebal - Deva

Das Deutsche Sprachdiplom KMK II PDF Imprimare Email

       Diplomă de cunoscător al limbii germane (Das Deutsche Sprachdiplom KMK II)

Imagini realizate in timpul acestuieveniment gasiti la adresa:

Sprachdiplom 2007-2008

Deutsches Sprachdiplom 2009 

Diploma de cunoscător al limbii germane are o istorie de 40 de ani, în care transmiterea și consolidarea limbii germane în școlile din străinătate a fost interesul principal al politicii culturale a conducerii federale. Diploma are o recunoaștere internaţională. Nu este valabilă doar în Germania pentru continuarea studiilor acolo, ci şi în tot spațiul european, anglo şi latino-american şi chiar în spațiul asiatic, fiind cotată ca fiind calificarea maximă a unui candidat pentru un post într-o firmă multinațională sau cu capital german. Pe baza acestei diplome se poate elibera atestat de traducător(autorizat) sau translator. Ea este recunoscută de toate universitățile din România și este cerută ca și condiție obligatorie pentru obținerea unei burse de studiu în spațiul german. Diploma de cunoscător al limbii germane are caracterul unei diplome de BAC care nu urmărește numai cunostințele de limba germană la nivel C1 și C2, ci şi capacitățile intelectuale si competențele metodice şi sociale (prezentarea unei lucrări si capacitatea de lucru în echipă).

Structura si condițiile examenului:

Scoala in care candidatul studiază limba germană trebuie sa fie școală – parteneră RFG (Colegiul Național “Decebal” îndeplinește această condiție)

candidatul trebuie să fi studiat 800 de ore de limba germană

proba scrisă va dura circa 4 ore

testele scrise corespund unui standard internațional (nivel de competență C1 si B2) și pot fi corectate obiectiv, formatul lor este închis (corectura este efectuată in Germania)

probele se compun din:  înțelegerea unui text audiat care are ca cerință extragerea globală selectivă sau în detaliu a informațiilor din diferite texte audiate; întelegerea unui text citit unde se vor observa implicit si cunoștințele de gramatică și vocabular; proba de creare a unui text unde se configurează dezbateri argumentative pe diferite teme; proba orală care se bazează pe un proiect pregătit in echipă și presupune si un discurs pe o temă dată.  

fiecare dintre aceste probe au pondere de 25%

Dacă aruncăm o privire asupra rezultatelor la probele pentru obținerea diplomei de cunoscător al limbii germane a Colegiului Național “Decebal” începând cu anul 2000 până in 2009 se observă o promovabilitate de 95%.

Succesul viitor al acestui examen depinde cu siguranța, nu numai de susținerea lui de către echipa managerială a Colegiului Național “Decebal” și de profesorii de limba germană, ci și de acceptul din partea părinților si a elevilor și de posibilitatea de punere în practică a cerințelor menționate mai sus din punctul de vedere a conținutului şi a limbii.

Profesor Piţu Harieta Nadia